Ctrl + Z

فرصتی دوباره

بســــم الله الرحمــــن الرحیـــــــم

Ctrl + Z

فرصتی دوباره

به نام خداوند بخشنده و مهربان

کلید آزمون به قرار زیر است:

به نام خداوند بخشنده و مهربان

نکاتی چند راجع به انجام پروژه:

پروژه را در کامپیوتر خودتان و در xampp قاعدتاً باید کد بزنید و در روز ارائه پروژه فولدر پروژه شما در htdocs کامپیوتر مدرسه کپی شده و اجرا می شود. چنانچه از دیتابیس استفاده کرده اید باید  آن را export کنید (نحوه انجام این کار را اینجا نوشته) و فایل sql مربوطه را همراه بیاورید تا import شود و برنامه شما با جداول مربوطه خود کار کند.

برای آپلود عکس  این یا این مطلب را ببینید بد نیست. باید به عکس یک ID یکتا بدهید، با همان ID فایل را ذخیره کرده روی سرور، و همان ID را توی table نگه دارید. مثلاً یک راه تولید ID یکتا و غیرتکراری، استفاده از  timeStamp است، یا مثلاً news00010.jpg یا IMG13940327_001.jpg و امثال اینها، بعد  میشود این اسم را در دیتابیس ذخیره کرد.

برای ورود به addnews.php به صورت مجاز میتوانید چک کنید ببینید آیا یک متغیری که تعیین کردید مثلاً برابر 1 شده یا نه. برای این کار از session میشود استفاده کرد. از اینجا میتوانید راجع به آن بخوانید.


توجه: به خاطر اردو تاریخ و زمان تحویل پروژه ها به 6 تیر 94 ساعت 8 صبح منتقل شد

متن توضیحات کافی راجع به پروژه را از اینجا بخوانید.

با آرزوی موفقیت

به نام خداوند بخشنده و مهربان

سؤالات را می توانید از اینجا دانلود کنید.

به نام خداوند بخشنده و مهربان

برنامه را می توانید از اینجا دانلود کرده و تغییرات خواسته شده را انجام دهید.

به نام خداوند بخشنده و مهربان

سؤالات را می توانید از اینجا دانلود کنید.

به نام خداوند بخشنده و مهربان

سؤالات را می توانید از اینجا دانلود کنید.

به نام خداوند بخشنده و مهربان

جزوه را می توانید از اینجا دانلود کنید.

<html>
<body>
<div id="monitor" > </div>
<br>
<input type="button" onclick="putToMonitor(this)" value="1">
<input type="button" onclick="putToMonitor(this)" value="2">
<input type="button" onclick="putToMonitor(this)" value="3"><br>
<input type="button" onclick="putToMonitor(this)" value="4">
<input type="button" onclick="putToMonitor(this)" value="5">
<input type="button" onclick="putToMonitor(this)" value="6"><br>
<input type="button" onclick="putToMonitor(this)" value="7">
<input type="button" onclick="getOperator(this)" value="+">
<input type="button" onclick="getOperator(this)" value="*">
<input type="button" onclick="cal()" value="=">
<script>
var num1=0;
var num2=0;
var op;
var first=true;
function putToMonitor(a){
    document.getElementById("monitor").innerHTML=
    document.getElementById("monitor").innerHTML+a.value;
    if(first){
        num1=num1*10;
        num1=parseInt(num1)+parseInt(a.value);            
    }
    else{
        num2=num2*10;
        num2=parseInt(num2)+parseInt(a.value);    
    }
}
function getOperator(a){
    document.getElementById("monitor").innerHTML=
     document.getElementById("monitor").innerHTML+a.value;
    op=a.value;
    first=false;
}
function cal( ){
    first=true;
    if(op=="+")
        document.getElementById("monitor").innerHTML=parseInt(num1)+parseInt(num2);
    else if (op=="*")
        document.getElementById("monitor").innerHTML=num1*num2;
}
</script>
 
</body>
</html>
  • ادمین

به نام خداوند بخشنده و مهربان

در مورد امتحان شنبه 8 آذر، شایان ذکر است که امتحان از HTML و CSS خواهد بود و البته از JavaScript نیز سؤالاتی امتیازی خواهیم داشت. برای مطالعه، کتاب سمپاد که در این پست قرار داده شده را به همراه سایر جزوات و تمرین های کلاسی (از جمله این مطلب) استفاده نمایید تا انشاءالله نمره خوبی بگیرید.

با آرزوی موفقیت
گروه کامپیوتر دبیرستان علامه حلی (5) تهران

به نام خداوند بخشنده و مهربان

SDL Logo

فایل مربوط به راه اندازی گرافیک در اینجا قرار دارد. آن را دانلود کرده و پس از خارج کردن از حالت فشرده، فایل راهنمای نصب را مطالعه نمایید.

همچنین برای آشنایی مختصر با گرافیک و دستورات آن این فایل را مطالعه نمایید.


با آرزوی موفقیت 

گروه کامپیوتر دبیرستان علامه حلی (5) تهران